آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه تکمیل ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه تکمیل ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد جهت تکمیل ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس خود به متراژ 6424 متر مربع واقع در قم، پردیسان، نبش بلوار امام علی (علیه السلام) از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، اقدام به انتخاب پیمانکار نماید:


پیمانکاران دارای صلاحیت حداقل رتبه 4 ابنیه و تاسیسات می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز چهارشنبه 1399/04/11 جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی قم- بلوارامین- نبش کوچه20- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم- طبقه اول- دبیرخانه سازمان از ساعت 8 تا 18 مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 18روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 می باشد.
کلیه اسنادو مدارک مربوط به مناقصه با مبلغ سه میلیون ریال به صورت واریز فیش نقدی به حساب4063636336 و یا شماره کارت 6104337803222882 به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نزد بانک ملت با شماره شناسه پرداخت 2111000227 از طریق دبیرخانه سازمان به فروش می رسد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه پنج میلیارد ریال می باشد.


اسناد مناقصه شامل: شرایط مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه، دستورالعمل ارزیابی کیفی، نقشه ها ، برآورد، نمونه پیمان ، فرم پیشنهاد قیمت و آنالیز بها است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات