فراخوان مشاركت در ارزيابي تنوع زيستي

فراخوان مشاركت در ارزيابي تنوع زيستي

مريم روحاني مرجع ملي دانش سنتي كنوانسيون تنوع زيستي با بيان اين موضوع كه سازو كار بين الدولي تنوع زيستي و خدمات زيست بومي (IPBES)، از جوامع بومي و محلي سراسر جهان دعوت كرده تا در ارزيابي هاي مربوط به تنوع زيستي شركت كنند، از علاقمندان خواست تا در صورت تمايل در اين ارزيابي ها مشاركت كنند.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيطزيست، به گفته مرجع ملي دانش سنتي، از مردم بومي و جوامع محلي سراسر جهان دعوت شده تا در سه ارزيابي  مدنظر IPBES شركت كنند:

ارزيابي استفاده پايدار از گونه هاي حيات وحش

اين ارزيابي بر چگونگي استفاده پايدار عرفي جوامع بومي و محلي از گونه هاي حيات وحش ، فوايدي كه اين استفاده مي تواند براي مردم و طبيعت به ارمغان آورد ، ارزش ها و اصولي كه از استفاده پايدار حمايت مي كنند، چالش هاي امروز و راه هاي حمايت از استفاده پايدار مردمان بومي و جوامع محلي تمركز دارد.

ارزيابي ادراك و مفهوم سازي هاي گوناگون از ارزشهاي متعدد طبيعت

اين ارزيابي بر چگونگي فهم و درك جوامع بومي و محلي از تنوع زيستي، ارزش گذاري آن و چالش هاي موجود تمركز دارد و همچنين روش ها و فرايند هاي سياست گذاري كه مي تواند براي حمايت بهتر از ارزش هاي جوامع بومي و محلي انجام شود مورد توجه قرار مي دهد.

ارزيابي گونه هاي بيگانه مهاجم

اين ارزيابي بر چگونگي درك جوامع بومي و محلي از گونه هاي جديد وارد شده به محدوده هاي خشكي و آبي محيط زندگيشان ، تجربيات و پاسخگويي آنها به اين رويدادها و اين كه چگونه استراتژي هاي پاسخگويي آنها مي تواند بهتر شناخته شده و مورد حمايت قرار گيرد تمركز دارد.


سازو كار بين الدولي تنوع زيستي و خدمات زيست بومي (IPBES)، در راستاي رويكردش در خصوص شناسايي و كار با دانش بومي و محلي و استفاده از اين دانش در ارزيابي هاي كلان، طي فراخواني از جوامع بومي و محلي سراسر جهان تقاضا كرده در ارزيابي هاي سه گانه فوق شركت نمايند.

مشاركت و ارائه گزارشات مردمان بومي و جوامع محلي در اين خصوص به نويسندگان گزارش ارزيابي كمك مي كند تا نقش دانش بومي و محلي، شيوه ها ، ارزش ها و اقدامات جوامع بومي و محلي در حفاظت از تنوع زيستي را همراه با چالش هاي موجود و پيش روي اين جوامع و راهكارهايي براي آن ها در ارزيابي هايشان منعكس كنند و از طريق اين ارزيابي ها توجه سياست گذاران را به اين موارد جلب نمايند.

اعضاء جوامع بومي و محلي از جمله مردان، زنان، ريش سفيدان و گيس سفيدان، جوانان، دارندگان دانش تخصصي در اين زمينه، سازمان ها و شبكه ها و همينطور محققين و ديگر كساني كه با دانش بومي و محلي سر و كار دارند، مي توانند در يك يا هر سه ارزيابي اعلام شده شركت كنند.


براي كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه كنيد:
https://ipbes.net/ilk-global-survey


مهلت شركت در اين فراخوان : 10 ژوئيه  2020 است. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات