آغاز عملیات لایروبی تالاب نایبند در بوشهر

آغاز عملیات لایروبی تالاب نایبند در بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت : حفاظت از تالابها به عنوان یکی از اکوسیستم های مهم و ارزشمند وفق قانون حفاظت ،احیاءو مدیریت تالابها از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهای متولی و مسئول است که در این راستا پروژهای حفاظتی در جهت حفظ کارکردهای مطلوب زیستگاههای تالابها انجام می پذیرد که یکی از تالابهای ارزشمند ، تالاب های پارک ملی دریایی نای بند در استان بوشهر است که تالابهای این منطقه بدلیل تغییرات ناشی از توسعه ، نیازمند عملیات و پروژه های احیاء و حفاظت ، نظیر لایروبی در جهت پایداری اکوسیستم تالابی است که اینگونه پروژه ها در اولویت برنامه های حفاظتی است .

شایان ذکر است : پروژه لایروبی تالاب نای بند به مدت یک ماه با لایروبی رسوبات وارده به تالاب بساتین نای بند و جنگل های حرا از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اجرا می گردد و سایر اقدامات حفاظتی نیز در دستور کار قرار دارد

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات