سی و نهمین جلسه کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز برگزار شد

سی و نهمین جلسه کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه سی و نهم کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز در روز چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ ساعت ۹ صبح به ریاست محمدرضا ایزدی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان سیدناصر موسوی نژاد،محمدجعفر فلسفی،فتح الله حاجتی،مهران باباپور،سنواتی، سیدمحسن موسوی زاده، جاسم موسی پور ،رحیم کعب عمیر برگزار شد.
در این جلسه آقایان انصاری حراست و امور محرمانه ، شاهولی مدیرکل بازرسی ، پورعبیات مدیر کل اداره حقوقی و امور پیمانها و قراردادها، خانم انصاری مدیر مالی شهرداری ، خدامرادی مدیر منطقه هشت(به همراه آقایان شاکری و فاضلی ، کارشناسان شهرسازی) ، شجاعی معاون سابق خدمات شهری منطقه سه شهرداری ، سودانی مدیر شهرداری منطقه شش به همراه جرفی معاون خدمات شهری منطقه ، مشاوران شورا آقایان صالحی ، دره شوری ، مکوندی و جعفری به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱) بررسی شکایت آقای نجاتی از پرسنل شهرداری مبنی بر علت عدم پرداخت اقساط نامبرده به بانک ثامن الائمه توسط شهرداری ۲) بررسی شکایت آقای حاذقی مبنی بر اعلام پرداخت حق مشرفیت توسط منطقه هشت  ، ۳)بررسی شکایت آقایان عبودی پرسنل اجرائیات برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات