راه‌اندازی اتاق فکر دریانوردی با کمک دریانوردان/۹۰ درصد تجارت ایران از طریق دریاست

راه‌اندازی اتاق فکر دریانوردی با کمک دریانوردان/۹۰ درصد تجارت ایران از طریق دریاست

او اضافه کرد: ۲۰ هزار عملیات دریایی در سال گذشته در مجموعه بنادر تجاری کشور برای خدمات به کشتی‌ها توسط دریانوردان انجام شده است. معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: وظیفه داریم زیرساخت‌های حرفه‌ای برای دریانوردان ایجاد کنیم و آموزش ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و توسعه در این بخش در حال انجام است. اسلامی افزود: ۱۳۰ هزار نفر دریانورد ثبت شده در ایران داریم برای ایجاد زیرساخت دستورالعملی، مصوبات و مقررات در این حوزه باید امکاناتی فراهم کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات