مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین؛ امیدوارم با همراهی شهروندان در نهادینه کردن فرهنگ مصرف کوشا باشیم

مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین؛ امیدوارم با همراهی شهروندان در نهادینه کردن فرهنگ مصرف کوشا باشیم

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات