نقشه راه هوشمندسازي تدوين شده است / پايش برخط شاخص هاي استراتژيك شركت هاي توزيع امكان پذير شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  مهندس هادي مدقق در گفت وگو با راديو پيام گفت: مركز پايش صنعت برق در راستاي پياده سازي برنامه هوشمندسازي در شبكه برق راه اندازي شده است.
مدير كل دفتر هوشمندسازي و فن آوري هاي نوين توانير گفت: مركز پايش صنعت برق (TMC) il]kdk  با هدف پايش برخط شاخص هاي استراتژيك شركت هاي زير مجموعه و پايش مصرف برق راه اندازي و فعاليت خود را آغاز كرد.
مهندس مدقق خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز به منظور توسعه فعاليت هاي غيرحضوري، اقدام به حذف قبوض كاغذي شد كه همراستا با برنامه هاي هوشمندسازي در شبكه برق صورت گرفت.

وي اضافه كرد: از سال هاي گذشته نيز سامانه هايي طراحي و راه اندازي شده بود كه همه اين ها كمك خواهد كرد  تا خدمت بهتر و با هزينه كمتر را به مردم ارائه كنيم
مدقق اظهارداشت:  در اين مركز دسترسي لحظه اي و آنلاين به 39  سيستم خدمات مشتركان، مراكز اتفاقات برق، مراكز داده كنتورهاي هوشمند در شركت هاي توزيع و سامانه كنتورهاي بازار برق در شركت مديريت شبكه برق ايران برقرار شده و امكان پايش و ارزيابي روزانه عملكرد شركت هاي زيرمجموعه نيز فراهم شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات