دریانورد راضی در ایران نداریم/ عدم حضور دریانوردان ایرانی در دنیا به دلیل پاسپورت

دریانورد راضی در ایران نداریم/ عدم حضور دریانوردان ایرانی در دنیا به دلیل پاسپورت

عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: متاسفانه دریانوردان ایرانی به دلیل مسائل سیاسی و پاسپورت نتوانستند خود را در دنیا مطرح کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات