برگزاری سی و ششمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان و هشتمین جلسه...

سی وششمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان و هشتمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریـاست دکترسـلطانی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری امروز چهارشـنبه 4 تیرماه 98 در محل سالن امام علی (ع) با دسـتور کار؛ 1- ارائه گزارش شرکت آب منطقه ای استان درخصوص وضعیت منابع آبی واقدامات انجام شده درراستای اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی دراستان وطرح مسایل و مشکلات موجود 2- ارائه گزارش ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم و بستررودخانه ها واقدامات انجام شده دراین خصوص توسط شـرکت آب منطقه ای 3- ارائه گزارش سازمان جهادکشاورزی درخصوص اقدامات انجام شده جهت اصلاح الگوی کشت وآبیاری تحت فشار 4- ارائه گزارش سازمان صنعت معدن وتجارت درخصوص اقدامات انجام شده برای نصب وراه اندازی کنتورهای هوشمند برروی چاههای صنایع، به صورت ویـدئو کنفرانس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در ابتدای این جلسه؛مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،با ارائه گزارشی از وضعیت بارندگی استان، گفت:در مجموع 360 میلیمتر بارندگی تا 4 تیرماه ثبت شده که نسبت به سال گذشته 13 درصد منفی است و نسبت به دوره آماری درازمدت 19 درصد افزایش را نشان میدهد.

افشاری،گزارش دوره ای از وضعیت سدهای استان مطرح نمود و تصریح کرد: 75 درصدسدتهم پر است و  سدگلابر امسال آورد خوبی داشته و حدود 72 درصد حجم آن پر شده است، سد کینه ورس نیز در آستانه سرریز شدن می باشد.

وی، به سد تالوار نیز اشاره کرد و افزود: 25 درصد این سد پر است و نسبت به سال قبل که 27 درصد بود حدود 2 درصد کاهش را نشان میدهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به وضعیت چاههای غیرمجاز استان و فعالیتهای مرتبط با طرح احیا و تعادل بخشی در سالهای اخیر،گفت:در سال 98 تعداد 180 حلقه چاه غیرمجاز در استان پر شده که  منجر به صرفه جوئی حدود 9 میلیون متر مکعب حجم آب در سفره های آب زیرزمینی استان شده است.

وی، به اجرای این طرح در سال 99 اشاره کرد و عنوان داشت: امسال  تاکنون 32 حلقه چاه پر شده که بیش از یک میلیون مترمکعب ذخیره آبی آن برای استان بوده است.

دبیر شورای حفاظت منابع آب استان،تصریح کرد:این آمار به این دلیل مهم است که اگر اقدامات در راستای جلوگیری از تخلفات منابع آبی، مطلوب و قابل قبول باشد، کمیته تخصیص وزارت نیرو برای استان تخصیص خوبی در نظر خواهند گرفت و در این خصوص می توان به دشت سجاسرود و خرارود اشاره کرد که وزارت نیرو تخصیص خوبی را برای صنایع کوچک و زود بازده در این مناطق در نظر گرفته است.

وی، به آبگیری پروژه های تغذیه مصنوعی استان نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدا تا پایان سال 97 حدود 254 میلیون متر مکعب از این طریق وارد سفره های آب دشتها و دیگر مناطق استان شده است و در سال 98 این میزان حدود 50 میلیون متر مکعب بوده است که جمعاً حدود 304 میلیون متر مکعب آورد طرحهای تغذیه مصنوعی می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،خاطر نشان کرد: تاکنون، 2 هزار و 440 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و صنعتی استان نصب شده که از این میزان 2 هزار و 76 مورد، حجمی هوشمند آب و برق است و 309 دستگاه نیز حجمی هوشمند می باشد.

افشاری،وضعیت فعالیت گروههای گشت و بازرسی به تفکیک شهرستانها را نیز تشریح کرد و گفت:در مجموع 20 گروه گشت و بازرسی در استان فعال است که به امر نظارت بر چاههای مجاز و غیر مجاز، نصب کنتور های هوشمند، حریم بستر رودخانه های استان و ... نظارت کرده و به شرکت آب منطقه ای زنجان گزارش میدهند.

وی، به بررسی مسایل و مشکلات و موانع موجود در راستای اجرای بهینه طرح احیا و تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی پرداخت و اظهارداشت: عدم همکاری کشاورزان در تحویل گرفتن پروانه های بهره برداری اصلاح وتعدیل شده ، عدم تامین اعتبارات کافی جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و پرداخت مطالبات و همچنین، پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران در قالب اوراق و اسناد خزانه و درصد تنزیل بالای آنها  از عوامل مهم اجرایی نشدن مطلوب این طرح می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، مقدمه ای از قانون توزیع عادلانه آب را شرح داد و تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها را تعیین می نماید مراتب را به طرق مقتضی به طور کتبی به متقاضی اعلام و در مورد تعیین حریم و بستر سراسری، موضوع از طریق پخش اطلاعیه  از جراید محلی (برای یک نوبت) به اطلاع اشخاص ذینفع می رسد و اشخاص می توانند برای کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده به شرکت آب منطقه ای مراجعه نمایند.

وی، تعریف مختصری از سیل و عوامل تشدید کننده آن ارائه نمود و گفت: دخل و تصرف غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها ، برداشت بی رویه و غیر اصولی مصالح از بستر رودخانه ها، تخریب پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع، اجرای غیر اصولی سازه های متقاطع با رودخانه ها و تغییر اقلیم منطقه از عوامل اصلی خسران سیل می باشد.

افشاری، به روش های پیشگیری و کاهش خسارات سیل نیز اشاره کرد و مطالعه و اجرای طرح های سازه ای مهار سیل ،ساماندهی و مهندسی رودخانه ،احداث سد مخزنی ، لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه ، بهسازی و افزایش ظرفیت آبگذری سازه تقاطعی ، مدیریت حوضه و حفاظت آبخیز ،آبخیزداری و دیگر اقدامات پیشگیرانه را از عوامل کاهش خسارت سیل دانست.

دبیر شورای حفاظت منابع آب استان، با تاکید بر شناسائی و انجام عملیات مطالعات حریم و بستر رودخانه ها در سنوات گذشته و در دست مطالعه تاکنون، تصریح کرد:این شرکت در این راستا 2 اقدام سازه ای و غیر سازه ای انجام داده است که در اقدام غیر سازه ای انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و بازگشایی و آزادسازی اراضی تصرف شده بستر رودخانه ها مد نظر است و اقدام سازه ای احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه ها، لایروبی و برداشت های شن و ماسه از اراضی بستر رودخانه و رپرگذاری (نشانه گذاری) حد بستر رودخانه ها می باشد.

وی، عملکرد شرکت آب منطقه ای زنجان در آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه ها در سال 98 را مطلوب دانست و گفت:در این خصوص در مجموع 46 فقره دستور قضایی صادر شد که از این تعداد 43 مورد آن به اجراء گذاشته شد و حدود هشتصد و 88 هزار متر مربع آن آزاد سازی گردید.

افشاری، در این خصوص به عملکرد این شرکت در سال 99 نیز اشاره کرد و افزود: امسال تاکنون حدود 17 هزار و 400 متر مربع از حریم و بستر رودخانه های شهرستانهای زنجان و ابهر آزادسازی شده با این توضیح که، برای بازگشایی و آزادسازی رودخانه زنجانرود به طول 5 کیلومتر و بازگشایی احکام و دستورات قضایی اخذ گردیده  و بازگشایی و آزادسازی رودخانه سجاسرود به طول 6 کیلومتر از پایین دست سد گلابر تا محدوده پایین دست روستای گلابر نیز با توجه به اخذ دستورهای قضایی و کارشناسی انجام شده در دستورکار این شرکت طی سال جاری می باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان، به ساماندهی و دیوار حفاظتی احداث شده توسط شرکت آب منطقه ای زنجان در سنوات گذشته در استان اشاره کرد و عنوان داشت: حدود 58 کیلومتر دیوار حفاظتی در حاشیه رودخانه های مهم استان احداث شده است و حدود 25 کیلومتر از مسیل رودخانه های استان در سال 98 لایروبی شده است و البته لایروبی مسیل سیدلر (از سرشاخه های سجاسرود) واقع در پایین دست سد گلابر به طول 1 کیلومتر نیز جزء برنامه های این شرکت در سال جاری می باشد.

افشاری به رپر گذاری در حدود حریم و بستر رودخانه های استان نیز اشاره کرد و گفت: در رودخانه قزل اوزن،  شهرستان طارم بطول 77 کیلومتر ، رودخانه تالوار در شهرستان خدابنده بطول 42 کیلومتر، رودخانه سجاسرود در شهرستان ایجرود و خدابنده بطول 80 کیلومتر ، رودخانه قزل اوزن در مشمپا بطول 10 کیلومتر و رودخانه ایجرود و بلوبین بطول  5 کیلومتر رپرگذاری شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اخطار به کشاورزان و بهره برداران بخصوص در حاشیه رودخانه زنجانرود، در خصوص امکان وقوع سیلهای بیست و پنج ساله، تاکید کرد:این شرکت در قالب چاپ بنر،بروشور،اطلاعیه، ارسال پیامک و استفاده از رسانه های استان و فضای مجازی در خصوص آگاه سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم اقدام لازم را انجام داده است.

در ادامه دکتر سلطانی، معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری زنجان با قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای انسداد چاههای غیرمجاز و کاهش خطرات و صدمات حاصله از وقوع سیلابهای فصلی و روانابها، اظهارداشت: از شرکت آب منطقه ای زنجان انتظار داریم در برخورد با متخلفین منابع آبی استان به سراغ دانه درشتها بروند تا حقی از کسی ضایع نشود.

معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری زنجان،گفت:در بحث حریم و بستر رودخانه، مطالعات خوبی انجام شده ولی آزادسازیها نسبت به وسعت رودخانه های استان اندک است و بایستی تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی، به آزداسازی حاشیه زنجانرود اشاره کرد و اظهارداشت:این منطقه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و اگر موضوع مهم تلقی نگردد در آینده با وقوع کوچکترین سیلی بخصوص در روستاهای اطراف این رودخانه شاهد خسارت جبران ناپذیری خواهیم بود.

سلطانی، به سازمان جهادکشاورزی نیز تاکید کرد: برنامه های ارائه شده را عملیاتی نموده و با کشاورزان متخلف در صورت سرپیچی از قانون برخورد نماید.

معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری زنجان،گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت استان نیز موظف است به همه صنایع استان اخطار دهد در صورت عدم نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای آب خود از حمایت های جانبی سازمان صمت محروم خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات