حفظ نظافت ناوگان نیازمند مشارکت مسافران است

حفظ نظافت ناوگان نیازمند مشارکت مسافران است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات