اهل اتهام زنی نیستیم و درسکوت به مردم خدمت می کنیم/ ایده «حرم شهر» را ...

اهل اتهام زنی نیستیم و درسکوت به مردم خدمت می کنیم/ ایده «حرم شهر» را ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات