ساخت و سازها باید با نظارت و کنترل نظام مهندسی اجرایی شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل تاکید کرد: ساخت و سازها باید با نظارت و کنترل نظام مهندسی ساختمان اجرایی و عملیاتی شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات