حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی

حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی


حضورمدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ومعاون اجتماعی سازمان

درسومین نشست کارگروه کارآفرینی و توانمندی سازی کمیسیون فرهنگی درخصوص روند اجرای

طرح های ایجاد شده کارآفرینی درسطح شهررشت و ارایه پیشنهادو برنامه های قابل اجرا درحوزه

کارآفرینی درکلانشهر های کشور(آذربایجان شرقی تبریز)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات