کوره آجرپزی قیاسی مشهد ثبت ملی شد

مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان‌ رضوی گفت: سوخت بیشتر کوره‌ها نفت کوره یا مازوت بوده است که از طریق دریچه‌هایی از روی بام این سازه به داخل ریخته می‌شده است و بدنه این سازه به واسطه عایق بودن از خشت خام ساخته شده است که بدنه داخلی سازه به واسطه حرارت زیاد معمولا به پوسته سختی تبدیل می‌شد و بدنه بیرونی آن همچنان خشت خام باقی می‌ماند. مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان‌ رضوی گفت: نمای ساقه میل این کوره با آجر چینی‌های انجام داده شده به چند قسمت تقسیم شده است با این توضیح که بخش پایینی از پایین تا زیر قسمت سنگ، کتیبه است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات