تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار خارج شد

تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار خارج شد

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در این نامه تاکید کرده است: به منظور جلوگیری از بروز تبعات بعدی و تا رفع ابهامات و ایجاد زمینه اجرای ضوابط و مقررات قانونی، ضرورت دارد موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات ۴ نفره استان/هیات ۵ نفره استان تهران خارج شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات