توسعه شبکه آبیاری فضای سبز...

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از انجام عملیات لوله گذاری به منظور توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و استفاده از آب خام و حذف آب شرب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد - محمد صفدرپور اظهار کرد: با توجه به شرایط کم آبی و اقلیم شهر یزد، استفاده از آب غیر شرب و سیستم انتقال آب خام برای آبیاری فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا عملیات لوله گذاری جهت انتقال آب چاه خیابان مهدی به مخزن میدان آیت ا... خاتمی به طول 800 متر و با لوله پلی اتیلن 125 اجرا شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال شامل هزینه های اجرا و لوازم انجام شد که با بهره برداری از این طرح، شاهد حذف 4 کنتور آب شرب از آبیاری فضای سبز خواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات