سخنگوي صنعت برق؛ تعامل دو سويه وزارتخانه هاي نفت و ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر مصطفي رجبي با بيان اين كه سوخت اصلي نيروگاه هاي كشور گاز است، خاطرنشان كرد: وزارتخانه هاي نفت و نيرو تعاملي تنگاتنگ در همه حوزه هاي مشترك از جمله تامين سوخت نيروگاه ها دارند.

رجبي ادامه داد:  با هدف بهره گيري از تمام ظرفيت هاي ايجاد شده براي تامين برق و نيروگاه هاي احداث شده توسط همه دستگاه ها،  در حال هماهنگي براي استفاده از واحدهاي نيروگاه هاي وزارت نفت در ايام پيك تابستان هستيم.
وي ياداور شد: وزارتخانه هاي نفت و نيرو در فصل زمستان نيز همكاري هاي خوبي براي تامين سوخت كشور انجام داده بودند و با بهره گيري از تجارت گذشته، هم اكنون در حال برنامه ريزي براي استفاده از واحدهاي نيروگاهي احداث شده توسط وزارت نفت هستيم.
سخنگوي صنعت برق اظهار داشت: استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در حوزه انرژي كشور براي تامين برق در فصل تابستان، باعث خواهد شد تا از ايجاد هزينه هاي بيشتر جلوگيري شود.
رجبي اضافه كرد: برخي از واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهي كشور به منظور تامين نياز داخلي برق خود اقدام به احداث نيروگاه كرده بودند كه پس از هماهنگي و  تعامل براي و بررسي فني نحوه اتصال نيروگاه هاي وزارت نفت به شبكه، از ظرفيت هاي مذكور براي تامين برق كشور در پيك تابستان كمك گرفته شود.
سخنگوي صنعت برق اذعان كرد: همه ظرفيت هاي لازم را براي تامين برق پايدار مردم به كار خواهيم  گرفت  كه البته بهره گيري از اين  پتانسيل ها در سايه تعامل و همكاري بين دستگاهي امكان پذير شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات