نظافت و پاکسازی عمومی باغ رضوانِ آرامستان با بیش از ۵۰ کارگر خدماتی شهرداری خرمشهر

نظافت و پاکسازی عمومی باغ رضوانِ آرامستان با بیش از ۵۰ کارگر خدماتی شهرداری خرمشهر

نظافت و پاکسازی عمومی باغ رضوانِ آرامستان با بیش از ۵۰ کارگر خدماتی شهرداری خرمشهر

در ادامه سلسله اقدامات اساسی و ویژه شهرداری خرمشهر .....

جمعه ٦ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات