نگاه به تعاونی‌ها نگاه سودآوری و کسب درآمد نیست!

نگاه به تعاونی‌ها نگاه سودآوری و کسب درآمد نیست!

یک مقام مسئول تعاونی، متولی نظارت بر تعاونی های مسکن را وزارت تعاون دانست و گفت: در بحث نظارت بر تعاونی ها به ویژه تعاونی‌های مسکن باید نظارت بیشتری صورت گیرد و به اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون در این زمینه اختیار بیشتری داده شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات