اراضی مورد نیاز مسکن اقدام ملی در ملارد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

اراضی مورد نیاز مسکن اقدام ملی در ملارد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه مدیرکل گفت: جهت تامین کل نیاز مسکن اقدام ملی در شهرستان ملارد در اراضی به مساحت 6/5 هکتار با تراکم های 360 درصد و 400 درصد و جمعیت پذیری 8000 نفر در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.

وی افزود: طرح پیشنهادی و معماری اراضی فوق می بایست توسط مهندس ذیصلاح با نظارت معاونت مسکن و بازآفرینی اداره کل تهیه و جهت تصویب نهایی به کمیته معماری تخصصی، طراحی شهری و ساختمانی اقدام ملی و کمیسیون ماده پنج ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات