اجرای برنامه تور دوچرخه سواری کوهستان گچسر به طالقان

اجرای برنامه تور دوچرخه سواری کوهستان گچسر به طالقان

، برنامه تور دوچرخه سواری کوهستان گچسر به طالقان وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان اداره کل امور مالی، مرکز مقاوت بسیج این وزارت، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل خدمات پشتیبانی و رفاه برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات