برگزاری اولین جلسه کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت با تاکید بر فضاهای عمومی

برگزاری اولین جلسه کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت با تاکید بر فضاهای عمومی

معاونت شهرسازی و معماری خبر داد:

تاکید بر مناسب سازی فضاهای عمومی در کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت

جلسه با حضور دکتر ویسی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت، مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها، شهرداران مناطق و جمعی از مدیران وکارشناسان مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف تاکید بر مناسب سازی فضاهای عمومی از جمله پارک ها، پیاده رو ها، و ساختمان های اداری در کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت برگزار گردید؛ دکتر ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ضمن تاکید بر مناسب سازی فضاهای شهری بویژه پیاده رو ها، معابر، بوستان ها و ساختمان های عمومی و اداری تهیه برنامه مناسب و پایش اجرای آن طبق زمانبندی را ضروری دانست و اعلام داشت؛ می بایست طی جلسات مشترک، تجارب مناطق و سازمان های شهرداری در حوزه مناسب سازی به اشتراک گذاشته شود.

وی افزود؛ توجه به رویکرد مناسب سازی در کلیه پروژه های زیر ساختی و عمرانی می تواند فضای زیست مناسبی را برای جامعه هدف فراهم نماید.

در ادامه جلسه؛ نینا پنجه ای، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری ضمن عرض خیر مقدم و اظهار خرسندی در خصوص برگزاری جلسات مناسب سازی و ادامه روند تخصیصی این جلسات و نگاه تاکیدی مدیریت شهری مبنی بر تجهیز و مناسب سازی فضای شهری بیان داشت: امیدواریم امکاناتی را فراهم کنیم تابتوانیم پاسخگوی نیاز همه شهروندان باشیم و به گونه ای عمل کنیم که معلولین جسمی و حرکتی و جانبازان گرامی شهر بتوانند همانند شهروندان عادی امورات روزمره ی خود شان را شخصا انجام دهند و همه آگاهیم که این قشر از جامعه تنها به خدمات توان بخشی و توان پزشکی نیاز ندارند بلکه خواستار حقوق برابر و نیازمند توان بخشی مبتنی بر جامعه هستند.

در پایان، واحدهای مختلف شهرداری نسبت به ارائه گزارش عملکرد در حوزه مناسب سازی اقدام نمودند.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات