رشد 4.5 درصدي پيك بار برق استان همدان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان همدان، شيرزاد جمشيدي در نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت هفته صرفه جويي در برق اظهار داشت: از اول تا هفتم تير ماه با عنوان هفته صرفه جويي در آب و برق نامگذاري شده است.
وي با بيان اينكه پيك و اوج مصرف از 15 خرداد ما آغاز مي شود، گفت: در طول چند سال اخير افزايش بار در استان را داريم و از ابتداي تير تا مرداد ماه اوج مصرف اتفاق مي افتد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان افزود: در سال گذشته يك درصد رشد پيك داشتيم كه از 687 مگاوات به 694 مگاوات در استان رسيديم.
وي با بيان اينكه پنج تعرفه در بخش كشاورزي، خانگي، تجاري، عمومي و صنعتي داريم، گفت: امسال حدود 8 هزار و 554 تفاهم نامه براي اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار با مشتركين در اين تعرفه ها منعقد شده است كه از 15 خرداد تا 15 شهريور ماه براي مديريت پيك بار با ما همكاري مي كنند.
جمشيدي با بيان اينكه در قالب اين تفاهم نامه ها از 167 مگاوات تاكنون حدود 57 مگاوات عملياتي شده است، ابراز داشت: ما براي اولين بار در استان شاهد اين ميزان همكاري در تعرفه ها هستيم.
وي افزود: انتظار مي رود مشتركين در بخش خانگي حدود 10 درصد با ما همكاري داشته باشند كه در اين صورت حدود ?? درصد از هزينه هاي مصرفي آنان كاهش مي يابد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان در خصوص ساعات پيك در استان تصريح كرد: ساعت پيك استاني و كشوري در روز از ساعت 12 تا 17 و در شب از ساعت 20 تا 24 است و اگر مردم در اين ساعات همكاري كنند و مصرف خود را پايين آورند از مزايا و پاداش آن برخوردار خواهند بود.
وي با اشاره به اينكه از 8 هزار و 554 مشتركي كه با ما تفاهم نامه دارند بيشترين تفاهم نامه ها در دو بخش صنعتي و كشاورزي است، بيان كرد: ايستگاه هاي CNG، مراكز اداري و تجاري نيز با ما تفاهم نامه امضا كرده اند.
جمشيدي با بيان اينكه تاكيد استاندار بر مديريت مصرف برق در ادارات است، گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته در ساعات پيك بار، ادارات نيز بايد بار سرمايشي خود را از ساعت 12 به بعد كاهش دهند و 10 درصد صرفه جويي داشته باشند كه اين به صورت هفتگي توسط شركت توزيع برق استان رصد مي شود و از ادارات همراه تقدير شده و به سازمان هايي كه رعايت نكنند تذكر داده مي شود.
وي با بيان اينكه مشتركين خانگي ما نيز بايد الگوي مصرف خود را رعايت كنند، تاكيد كرد: مشتركيني كه از ابتداي خرداد تا پايان شهريور ماه نسبت به سال قبل كاهش داشته باشند نسبت به ميزاني كه كاهش مصرف دارند مشمول تخفيف شده و بلافاصله در قبوض آنها اطلاع رساني مي شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان اضافه كرد: از مهر ماه سال گذشته قبوض كاغذي برق به طور كامل در استان حذف شد و فقط قرائت انجام مي شود و از طريق پيامك اطلاعات كامل به مشتركين ارائه مي شود و مشتركيني كه اطلاعات كامل قبض خود را مي خواهند از طريق سايت قابل مشاهده است.
وي با اشاره به اينكه از 596 هزار و 78 مشترك خانگي ما، 573 هزار و 177 مشترك الگوي مصرف خود را رعايت كردند كه از آنها تقدير مي شود، گفت: از اين تعداد حدود 310 هزار و 645 مشترك مشمول تخفيف شدند و 110 ميليون تومان از شركت توانير و شركت توزيع برق پاداش تخفيف دريافت كردند.
جمشيدي خاطرنشان كرد: 22 هزار و 901 مشترك پرمصرف در استان داريم كه در مجموع حدود هفت درصد به مشتركين عادي ما كه الگوي مصرف خود را رعايت مي كنند نسبت به سال 98 افزوده شده است.
وي افزود: مشتركين پرمصرف نيز علاوه بر جريمه تابستان بايد حدود 16 درصد بيشتر از ساير مشتركين پرداخت كنند و به عبارتي در مجموع 23 درصد نسبت به سال 98 بيشتر هزينه برق مصرفي پرداخت كنند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: 81 مشترك اداري طي سال گذشته در استان با ما همكاري داشتند كه نتيجه آن صرفه جويي يك مگاوات بود و حدود 48 ميليون تومان در قبوض اداراتي كه با ما همكاري داشتند پاداش پرداخت شد.
وي ابراز داشت: در تعرفه تجاري نيز 54 مشترك استان سال گذشته همكاري داشتند كه براي آنان حدود 26 ميليون تومان تخفيف پاداش در نظر گرفته شد.
جمشيدي ادامه داد: تعدادي از مشتركان در استان مولد برق دارند، كه در سطح استان 60 مشترك سال گذشته از ابتداي تير تا پايان شهريور ماه با ما همكاري داشتند و از مولد اضطراري استفاده كردند و 235 ميليون تومان پاداش دريافت كردند.
وي ابراز داشت: سال گذشته در مجموع 3 ميليارد و 450 ميليون تومان به تمام مشتركين پاداش پرداخت كرديم كه از اين مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون تومان سهم كشاورزان بود و بخش صنايع 549 ميليون تومان در برنامه هاي پاسخگويي بار پاداش دريافت كردند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان تصريح كرد: اين موضوع نشان مي دهد كه مردم پاي كار بودند و در سال گذشته و در ساعات پيك بار برق استان كمك شاياني داشتند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 6 نيروگاه خورشيدي و 4 نيروگاه CHP در استان داريم، گفت: از سال گذشته مديريت خوبي در صنعت برق كشور براي كنترل پيك بار انجام شده است و به استان ما نيز سهميه داده شده كه به صورت هفتگي اعلام مي شود.
جمشيدي با اشاره به اينكه الگوي مصرف ماهيانه ما در ماه هاي غيرگرم 200 كيلووات و در تابستان 300 كيلووات است، خاطرنشان كرد: اگر مردم رعايت كنند بي شك امسال را مانند سال گذشته بدون خاموشي سپري خواهيم كرد.
وي در خصوص تلفات شبكه اي گفت: تلفات شبكه ها و تاسيسات توزيع برق استان حدود 10.2 درصد است كه بايد در پايان سال تلفات استان را تك رقمي كنيم.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان ابراز داشت: پيك استان تاكنون 4.5 درصد رشد داشته است كه سال گذشته اين رقم يك درصد بود و انتظار ما اين است كه مشتركين در بخش صنايع و كشاورزي مديريت مصرف داشته باشند.
وي گفت: در سال 98 حدود 4.5 درصد رشد فروش انرژي در سطح استان داشتيم و اين رشد بيشتر در تعرفه صنعتي بوده است كه نشان مي دهد توليد در استان رونق يافته و 15 درصد از مصرف برق استان در بخش صنعت است.
جمشيدي افزود: وصول ما در سال گذشته حدود 96.4 درصد بود كه نسبت به سال 97 كاهش 2.5 درصدي داشتيم و اين كاهش به دليل شيوع ويروس كرونا در اول اسفند ماه سال 98 بود.
وي با بيان اينكه در پايان سال 98 بدهي مشتركين به شركت توزيع نيروي برق استان همدان حدود 110 ميليارد تومان بود، گفت: به دليل شيوع ويروس كرونا اين مبلغ اكنون به 120 ميليارد تومان افزايش يافته كه بيشترين بدهي مربوط به مشتركين خانگي و ادارات است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان تصريح كرد: سرانه مصرف خانوارها در سال 98 به يك هزار و 896 كيلووات رسيد كه نسبت به سال 97 حدود دو درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به اينكه امسال در توسعه تاسيسات، شبكه ها و ترانسفورماتورها نسبت به سال 97 حدود 1.6 درصد رشد داشتيم، گفت: انرژي تحويلي در سال 98 حدود 4.6 درصد و فروش انرژي ما 4.5 درصد رشد داشت.
جمشيدي با بيان اينكه شهرستان فامنين در احداث نيروگاه هاي خورشيدي خانگي پيش رو است، ابراز داشت: استفاده از اين نيروگاه هاي 5 كيلوواتي از 17 مشترك در سال گذشته به 38 مشترك رسيده كه حدود 124 درصد رشد داشته ايم و از نظر ظرفيتي 112 درصد رشد داشته است.
وي با بيان اينكه آستانه پيك مجاز در اين هفته 662 مگاوات است، گفت: اگر ميزان مصرف از اين پيك بيشتر شود خاموشي در سطح استان اتفاق مي افتد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان با تأكيد بر بحث وصول مطالبات ابراز داشت: هرچه مردم بتوانند در پرداخت به موقع قبوض با ما همكاري كنند خدمات ما به روزتر و بهتر خواهد بود و از خاموشي هاي ناخواسته جلوگيري مي شود.
وي با بيان اينكه در ايام شيوع ويروس كرونا برق هيچ مشتركي قطع نشد، گفت: در اين ايام پيامك اخطار براي بدهي قبل از كرونا به مشتركين ارسال شد.
جمشيدي ابراز داشت: تلاش شده زيرساخت هاي لازم براي ارائه خدمات الكترونيكي فراهم شود و خدمات به صورت غيرحضوري انجام شود كه در اين راستا ميز خدمت نيز راه اندازي شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات