در شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد؛ برگزاري دوره ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي سمنان عليرضا امينيان معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي سمنان با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازي كاركنان به منظور انجام بهتر ماموريت سازماني خود گفت : با توجه به شيوع بيماري كرونا و ضرورت رعايت مسايل بهداشتي و ارائه خدمات درماني و بهداشتي در جامعه و همچنين كمك به فعاليت واحدهاي توليدي بخش هاي مختلف در سال جهش توليد ، بي شك تامين انرژي الكتريكي مطمئن و پايدار در استان از مهم ترين وظايف اين شركت بوده كه براي تحقق اين مهم، افزايش توانمندي كاركنان در بخشهاي فني – مهندسي و پشتيباني يك ضرورت انكار ناپذيراست .
وي افزود: شركت برق منطقه اي سمنان، استمرار برنامه هاي آموزشي را با رويكرد توسعه آموزش ها ي الكترونيكي و از راه دور ، دردستور كار خود قرارداده وتا حد امكان در اين مسير حركت خواهد كرد.
مهندس حسين آخوندي سرپرست گروه آموزش معاونت منابع انساني اين شرگت نيز گفت : در اين دوره آموزشي كه توسط آقاي مهندس دقت مدير كل دفتر بررسي هاي فني بازرگاني، قراردادها و پشتيباني شركت توانير بصورت آن لاين ارائه شد؛ پس از مرور مباني ابلاغ فهارس بهاي پست ها و خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق، به شرح دستورالعمل ها، مقدمه فصول فهارس بها و جزئيات جداول آن پرداخته شد و شيوه عمل در مراحل مختلف تهيه اسناد ارجاع كار ، برگزاري مناقصات و چگونگي بررسي و تاييد صورت وضعيتهاي مالي مرتبط با قراردادها بحث و بررسي شد.
گفتني است در پايان اين دوره آموزشي، پس از ارائه مطالب و در اختيار قرار گرفتن فايل ها و جزوات الكترونيكي در جلسه اي مجزا، بصورت آنلاين به پرسش هاي و ابهامات شركت كنندگان پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات