بازديد مديركل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آبفاي كشور از طرح هاي مقابله با تنش آبي در شهرستانهاي اراك و ساوه

بازديد مديركل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آبفاي كشور از طرح هاي مقابله با تنش آبي در شهرستانهاي اراك و ساوه


مهندس طباطبايي مدير كل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به همراه مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان مركزي ،خانم ها تهراني مدير بهره برداري از تصفيه خانه هاي آب كشور و مهديبادي رييس گروه نت و شبكه توزيع آب شركت مهندسي آبفاي كشور از اجراي طرح هاي مقابله با تنش آبي در شهرستانهاي ساوه و اراك بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي مدير كل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آبفاي كشور در اولين روز از  سفر دو روزه خود به استان مركزي در شهر ساوه  از پروژه ساخت و تكميل مخازن آب شهر ساوه شامل 2 مخزن 5 هزار مترمكعبي مجموعاً به حجم 10 هزار متر مكعب   و همچنين تصفيه خانه آب اين شهر بازديد نمودند.

مدير كل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آبفاي كشورهمچنين در دومين روز سفر خود به استان مركزي ، از روند بازسازي ايستگاه پمپاژ صنعت 2 شهر اراك واقع در كوي صنعتي اين شهر و مركز ارتباطات مردمي شركت آب و فاضلاب استان مركزي ( سامانه 122) بازديد نمود.

در جريان اين بازديد ، طي جلسه اي موضوعات مربوط به  پروژه اجراي خط انتقال آب چاه هاي منطقه كرهرود به مخزن الغدير شهر اراك و ارتقاء كيفي آب شهرهاي اراك و فرمهين ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد از محل اعتبارات مقابله با تنش آبي مبالغي براي تكميل اين پروژه ها تخصيص داده شود.

نویسنده : زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات