جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج در اداره راه و شهرسازی جنوب غرب برگزار شد

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج در اداره راه و شهرسازی جنوب غرب برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران حسن شافعی مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: عمده موضوعات مورد بحث در این جلسه پیرامون پیشنهادات اداره راه و شهرسازی منطقه جنوب غرب و شرکت عمران شهر جدید پرند جهت تامین و تعیین تراکم اراضی مورد نیاز اقدام ملی صورت گرفت که با توجه به بررسی موضوعات مطرح شده در خصوص موارد اسلامشهر مقرر گردید جلسه ای با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری و اداره راه و شهرسازی جنوب غرب با حضور شهرداری پرند و شرکت عمران برگزار و نتیجه جهت بررسی نهایی درخواست ها در جلسه آتی کمیته فنی مطرح گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات