جلسه بررسی جذب اعتبارات سال مالی 98 پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استان خراسان ...

جلسه بررسی جذب اعتبارات سال مالی 98 پروژه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استان خراسان ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات