نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری/فناوری اطلاعات باعث ایجاد تحولات اساسی در هوشمند سازی نظام اداری و کنترل امور شهری شود

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری/فناوری اطلاعات باعث ایجاد تحولات اساسی در هوشمند سازی نظام اداری و کنترل امور شهری شود

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری/فناوری اطلاعات باعث ایجاد تحولات اساسی در هوشمند سازی نظام اداری و کنترل امور شهری شود
سرپرست واحد فناوری و اطلاعات شهرداری شاهرود با اشاره به نقش فناوری و اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری،گفت: فناوری اطلاعات باعث ایجاد تحولات اساسی در هوشمند سازی نظام اداری و کنترل امور شهری شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، مریم قره چای با بیان اینکه فناوری و ارتباطات در مدیریت شهری، راهکار کار آمدی مدیریت و بهبود فرآیند تصمیم گیری است، افزود: این واحد با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی سعی در افزایش ارتباطات میان بخشی، سهیم شدن در منابع اطلاعاتی، شناسایی بهتر مشکلات و نقاط ضعف شهر، افزایش قدرت کنترل و نظارت بر شهر و صرفه جویی در زمان و هزینه در راستای ایجاد زیر ساختار لازم برای توسعه شهر، اطلاعات را جمع آوری و در اختیار مدیران ارشد این نهاد قرار داده تا با اطلاعات جامع ، برنامه ریزی و تصمیمات دقیق تری اخذ و اجرایی شود.
وی ضمن بیان اینکه فناوری اطلاعات در مدیریت شهری شرایطی فراهم می کند تا افراد (با هر میزان سواد و اطلاعات) بتوانند به راحتی از دستاوردهای فناوری استفاده کنند، ابراز داشت: ایجاد واحد اطلاعات و فناوری شهری به منظور بازنگری و بهبود در روندهای جاری و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و فراهم شدن امکان رسیدگی دقیق تر و پاسخگویی بهتر به توقعات و انتظارات مردم پیش بینی شده است.
سرپرست واحد فناوری و اطلاعات شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه توسعه فناوری در سازمان منشاء تحول و اثر در نظام خدمات شهری خواهد بود، اظهار داشت: اطلاع رسانی سریع و دقیق، سهولت در گردش امور،تسریع کار مراجعین، پایبندی به قوانین، مقررات و رفتار مناسب با مراجعین برخی از ویژگیهای استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت شهری شاهرود است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات