خواهرخواندگی شهر یزد با پینگ یائو چین به تصویب رسید

در دویست و چهل و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد؛ خواهرخواندگی شهر یزد با پینگ یائو چین به تصویب رسید

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات