بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ سال آینده وارد مدار می‌شود

بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ سال آینده وارد مدار می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر اینکه استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش نیست، بلکه دچار بحران است، گفت: تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار نشود در تامین آب شرب دچار مشکل هستیم اما پیش بینی می شود بخشی از این طرح، سال آینده وارد مدار شود .

هاشم امینی افزود: تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار آب شرب اصفهان نشود به طور قطع در مواقع پیک مصرف، در شرایط سختی برای تامین آب شرب قرار داریم، اما امیدواریم با وجود بسیاری از کم لطفی ها در سال آینده بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، وارد مدار شود .

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اجرای پروژه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، گفت: با این وجود شرکت آب و فاضلاب به عنوان بهره بردار این پروژه بخشی از تامین مالی آن را برعهده گرفته و در حال اجرای لوله های ۱۴۰۰ این پروژه است .

امینی همچنین به پیشرفت ۳۰ درصدی سازه ای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث لوله گذاری و تامین تجهیزات این طرح در حال پیگیری است و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند  و از این طریق کمبود آب شرب و بهداشت ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستای استان مرتفع  گردد.

وی همچنین تاکید کرد: تصفیه خانه بابا شیخعلی به عنوان یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور است که از لحاظ مباحث کیفی آب هیچ مشکلی ندارد و سیستم اُزون کلر آن شرایط مناسبی دارد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه بسته شدن زاینده رود موجب حذف و خالی شدن چاه های فلمن می شود، اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته به دنبال افزایش ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان هستیم که می تواند حذف چاه های فلمن را جبران کند .

وی همچنین در خصوص بازچرخانی آب خاکستری در اصفهان، اظهار کرد: در این خصوص شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت جمع آوری آب های خاکستری امضا کرده و قرار است برخی مجتمع ها، آموزش و پرورش، مدارس و ... آب خاکستری را به چرخه برخی مصارف از جمله آبیاری برگردانند و امیدواریم آب خاکستری یکی از الزامات احداث مجتمع های مسکونی شود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات