مقاصد جدیدی به خطوط هواپیمایی امارات اضافه شد

مقاصد جدیدی به خطوط هواپیمایی امارات اضافه شد

شرکت هواپیمایی امارات از افزودن هفت مقصد و شهر دیگر به ناوگان هوایی خود در دوران پسا کرونا خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات