افزایش ۸۰ درصدی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران

افزایش ۸۰ درصدی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران

۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات