سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی حداقل باید ۲۰ درصد شود

سازمان نظام مهندسی ساختمان در نخستین سفر استانی خود به استان همدان رفت اقتصادی این استان سخنرانی کرد استاندار همدان و برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان، از دیگر برنامه‌های نخستین سفر استانی مهندسی خرم به همدان بود مهندسی ساختمان در این سفر استانی در جمع فعال اقتصادی سخنرانی کرد. شهرسازی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان برگزار شد، گفت: دیدار مهندس خرم خرم با مهندس شاهرخی، استاندار همدان دیدار و گفتگو کرد و سپس در جلسه طرح ویژه خرم در جلسه بررسی طرح ویژه منطقه نمونه بین المللی گردشگری علیصدر و سایر طرح‌های نظام مهندسی همدان جلسه‌ای با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان شرکت کرد و

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات