تعداد تماس ها با آتش نشانی در بهار امسال ۱۳ درصد نسبت به بهار ۹۸ کاهش ...

تعداد تماس ها با آتش نشانی در بهار امسال ۱۳ درصد نسبت به بهار ۹۸ کاهش ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات