تغییر نام بولوار حسن آباد به نام «ایرج یزدان بخش»

تغییر نام بولوار حسن آباد به نام «ایرج یزدان بخش»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات