آمادگی کامل نیروگاه شازند برای تولید برق در پیک تابستان امسال

آمادگی کامل نیروگاه شازند برای تولید برق در پیک تابستان امسال

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات