ادغام آبفای شهری و روستایی اقدام جهادگونه وزارت نیرو بود

مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان این‌که ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی یک اقدام جهادگونه از سوی وزارت نیرو بود، گفت: شرکت‌های آبفای شهری غیردولتی هستند و شرکت‌های آبفای روستایی تا پیش از ادغام، دولتی محسوب می‌شدند و ردیف بودجه داشتند که با این ادغام بار مالی از دوش دولت کاسته شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات