متقاضیانی که در وضعیت رد درخواست قرار گرفته اند تا 14 تیرماه فرصت ثبت اعتراض دارند

متقاضیانی که در وضعیت رد درخواست قرار گرفته اند تا 14 تیرماه فرصت ثبت اعتراض دارند

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه مدیرکل گفت: امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارشنبه 4 تیر ماه تا روز 14 تیرماه برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول،مرحله دوم و ثبت نام پیامکی ) که استعلامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت در انتظار بررسی قرار دارند ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این دسته از متقاضیان با مراجعه به بخش مشاهده درخواست متقاضی در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: ویرایش اطلاعات سایر متقاضیان که استعلامات آنها مورد بررسی قرار نگرفته به مرور انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات