آسفالت ریزی اساسی در کوی پلیس شهرک طالقانی

آسفالت ریزی اساسی در کوی پلیس شهرک طالقانی

به گزارش شهریار، برای فراهم نمودن شرایط مطلوب ومناسب تردد برای وسایل نقلیه ورفاه حال شهروندان ساکن کوی پلیس در شهرک طالقانی به شکل اساسی توسط معاونت فنی وعمرانی شهرداری منطقه آسفالت ریزی شد.

قبل از انجام آسفالت ریزی، کارکنان این معاونت آسفالت های تخریب شده وفرسوده وکهنه کوچه را کنده وجمع آوری نموده وکل سطح کوچه را برای آسفالت ریزی اساسی زیر سازی کرده بودند.

عملیات آسفالت ریزی را معاونت فنی وعمرانی شهرداری منطقه برای رفع مشکلات موجود در سطح آسفالت کوچه اعم از ترک خوردگی ها وفرسودگی های آسفالت وتهسیل در تردد وسایل نقلیه با ۲۰ تن آسفالت به صورت اساسی آسفالت ریزی کرد.

آسفالت ریزی علاوه بر ایجاد سهولت وروانی ترافیک برای وسایل نقلیه، با رفع چاله ها وشکاف ها وفرسودگی ها باعث ارتقاء سطح تمیزی وبهداشت محیط شهری می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات