صدور 77 مورد صدور مجوز تخصیص آب زیرزمینی برای احداث واحدهای...

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در سه ماه اول سال جاری در مجموع ، با صدور تخصیص مجوز آب برای احداث تعداد 77 واحد صنعتی ، خدماتی و گردشگری در سطح استان از محل آبهای زیرزمینی موافقت شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس عبدالاحد باشقره اظهار کرد : از این تعداد مجوز تخصیص آب های صادره ، تعداد 34 فقره مربوط به احداث واحدهای دامداری ، تعداد 15 فقره مربوط به واحدهای صنعتی و خدماتی ، تعداد 12 فقره مربوط به احداث واحدهای مرغداری ، تعداد 9 فقره مربوط به احداث واحدهای خدماتی و گردشگری و تعداد 7 فقره مربوط به واحدهای گلخانه ای بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که واحدهای فوق هرچه سریعتر تاسیس و راه اندازی شده و در اشتغال و درآمد استان نقش خود را ایفا کنند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات