جلوگیری از تصرف حریم و بستر آبراهه شهرک فیروزآبادی

تخریب و تصرف آبراهه به منظور ساخت مسکن در شهرستان داراب متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس ، گروههای گشت و بازرسی سواحل و رودخانه های این شرکت طی عملیاتی ساخت و ساز در حریم و بستر آبراهه  شهرک فیروزآبادی داراب را متوقف کردند.

فرد یا افراد متخلف با تخریب و تصرف بستر و حریم این آبراهه سعی در ساخت واحدهای مسکونی را داشتند که گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از این تخلف جلوگیری به عمل آوردند.

این عملیات جلوگیری با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات