توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز در اطراف شیراز

یکدستگاه حفاری غیرمجاز از سوی گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس توقیف گردید.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس ، با مشاهده حفاری غیرمجاز در منطقه بیدزرد علیا در ناحیه قره باغ شیراز ، گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس به مقابله  پرداختند.

در این عملیات با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این حفاری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد و دستگاه حفاری متعلق به متخلفان نیز توقیف شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات