فرماندار همدان خبر داد: تمدید تمامی قراردادهای اجاره از امروز

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه اولویت شهرستان همدان همدان معیشت و اشتغال است، گفت: در سه ماهه ابتدای امسال ۱۷۷۲ نفر شغل در این شهرستان ایجاد شده که ۱۱۳درصد از تحقق شهرستان محقق شده است. افشاری اظهار کرد: در پایان سال جاری باید در شهرستان همدان ۶۳۰۰ شغل ایجاد شود که در سه ماهه امسال ۱۷۷۲ نفر اشتغالزایی شده است. فرماندار همدان با اشاره به جمعیت ۱۳۷۷ نفری بیمه شده جدید در سه ماهه امسال، یادآور شد: سال گذشته نیز شهرستان همدان در زمینه بیمه شدگان اجباری مشاغل خوب عمل کرد و امسال نیز بیش از ۸۵ درصد از مشاغل ایجاد شده بیمه شدند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات