825 رشته انشعاب غیرمجاز آب در غرب استان تهران شناسایی شد

سهراب فلاوند معاون درآمد و امور مشترکین آبفای غرب استان تهران از شناسایی 825 رشته انشعاب آب غیرمجاز از ابتدای امسال در محدوده زیر پوشش این شرکت خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات