تکمیل پروژه الموت به تنکابن ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

قزوین- مشاور قطعه یک پروژه قزوین- الموت- تنکابن گفت: تکمیل پروژه قزوین، الموت به تنکابن پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات