پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی تا پایان تیرماه تمدید شد

پروانه‌ های اشتغال به کار مهندسی در استان‌ های با وضعیت سفید (کم‌ خطر) تا پایان تیر ماه و در سایر استان‌ ها تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات