بشنوید|ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک نیمه سنگین در محور هراز /ترافیک سنگین درمحور قدیم تهران - پردیس

بشنوید|ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک نیمه سنگین در محور هراز /ترافیک سنگین درمحور قدیم تهران - پردیس

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات