پژوهشکده آب و آبفای اصفهان بطور رسمی کار خود را آغاز کرد

پژوهشکده آب و آبفای اصفهان بطور رسمی کار خود را آغاز کرد

http://www.bananews.irباتوجه به بند دوم چشم انداز بیست ساله کشور و به منظور تحقق بخشی وظایف پژوهشی کشور در بخش صنعت آب و آبفا ، پژوهشکده آب و آبفا با مشارکت شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه ای استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان و از نوع تقاضا محور تشکیل و با تشکیل جلسه کارگروه های آب ، فاضلاب ؛ و برنامه ریزی و نیروی انسانی رسماً کار خود را آغاز کرد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی آبفای شهری استان اصفهان در ابتدای این جلسه دکتر صفوی رئیس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس پژوهشکده آب و آبفا ضمن مرور تفاهم نامه و اساسنامه پژوهشکده و اشاره به ارکان پژوهشکده که شامل هیئت امناء ، هیئت مدیره و رئیس پژوهشکده می باشد به معرفی اعضاء کارگروه های سه گانه پرداخت و گزارش کاملی از پیشرفت کار تأسیس پژوهشکده و اهداف آن ارائه و ابراز امیدواری کرد با شکل گیری این پژوهشکده و با رویکرد علمی بتوان نیازهای اساسی صنعت آب و آبفا را برآورده کرد .

در ادامه این جلسه گزارش کاملی از روند اجرایی فعالیت های دفاتر تحقیقاتی شرکتهای آب و آبفا و پژوهشکده توسط حوزه ی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان ارائه و درخصوص چگونگی ارتباط پژوهشکده با این دفاتر و شیوه های تعامل و اجرای طرح های پژوهشی بحث و تبادل نظرشد .

 

    نظرات