شهردار مهریز خواستار افزایش حقوق کارکنان شهرداری شد

شهردار مهریز خواستار افزایش حقوق کارکنان شهرداری شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری باغ شهر تاریخی مهریز، زارعزاده شهردار مهریز در کارگروه توسعه شهرستان مهریز که با حضور صباغیان نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد خواستار تسری قانون خدمات کشوری به شهرداریها و همچنین ترمیم حقوق کارکنان شهرداری شد.

امیرحمزه زارع زاده با بیان اینکه شهرداری‌ها در تمام بحران‌ها از جمله بحران کرونا به عنوان خط شکن عمل کرده  گفت : در میان تمام ارگان‌ها کارکنان شهرداری‌ها از کمترین حقوق برخوردارند.

شهردار مهریز با بیان اینکه تکمیل پروژه  خیابان شهید منتظری نیاز به زمین های معوض دارد، خواستار پیگیری نماینده مجلس در راستای تخصیص6/1 هکتار زمین های معوض شهری شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات