شرق کشور برای عبور از بحران آب گزینه ای جز انتقال آب از دریای...

شرق کشور برای عبور از بحران آب گزینه ای جز انتقال آب از دریای...

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: برمبنای مطالعات آینده پژوهی، پدیده گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، شرق کشور برای نجات خود از بحران آب هیچ گزینه ای جز شیرین سازی آب دریای عمان و انتقال آن به شرق کشور ندارد و این طرح مکمل طرح سازگاری با کم آبی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، محمد علایی در جلسه پدافند غیرعامل طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور، اظهار کرد: توسعه پایدار باید بر مبنای ظرفیت هر منطقه تعریف شود؛ مبانی توسعه پایدار با انتقال آب همخوانی ندارد. وی با اشاره به اینکه آنچه در شرق کشور تا کنون بارگذاری شده است متناسب با ظرفیت های زیست محیطی شرق کشور نیست، بیان کرد: جمعیت کلانشهر مشهد بر مبنای ظرفیت زیست محیطی و توان آبی منطقه در حال حاضر باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر باید باشد در صورتی که دارای 3.5 میلیون نفر جمعیت و هر ساله میزبان 25 هزار نفر زائر نیز است. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروز مشهد ۵۴ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد، گفت: ارائه خدمات به شرق کشور از نگاه امنیتی و توسعه پایدار همخوان با ظرفیت موجود نیست. علایی با بیان اینکه بر مبنای تدوین سند سازگاری با کم آبی، منابع آبی برای آینده پایدار نخواهد بود، بیان کرد: باید به بخش کشاورزی کمک شایانی کرد اما هنوز آب در بخش کشاورزی کمتر از یک سوم جهان است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته با مدیریت مشارکتی و حضور تشکل های کشاورزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دستاورد بزرگی کسب کرد، ادامه داد: در سال گذشته 305 میلی متر بارندگی داشتیم که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است همچنین کشاورزان 401 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی کمتر آب برداشت کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: بحث تغییر اقلیم، تغییر آب وهوا و گرم شدن زمین جدی است و باید با برنامه ریزی صحیح و مطالعات آینده پژوهی بتوانیم بحران آب را مدیریت کنیم. وی با اشاره به اینکه در سال آبی 96-97 میزان بارندگی 129 میلی متر در استان بوده است، ادامه داد: میزان ورودی آب به سد دوستی 30 میلیون متر مکعب بود و اگر این روند ادامه پیدا کند با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات